EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
бизнис и маркетинг
УслугиПроектиФормулирање корпоративна политика, организирање, планирање, контролирање за правилно насочување на ресурсите.
• Обуки за претприемништво
• Обуки за маркетинг
• Обуки за бизнис планирање
• Стратешко планирање
• Подготовка на предлог проекти преку мултидисциплинарен пристап


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap