EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

контакти
Тим

1. Светлана Петровска,
Магистар од областа на заштита на животната средина
Менаџер на ЦеПроСАРД

svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk
 
2. Ивана Петкановска,
дипл. инженер архитект
Раководител на сектор за ЕЕ и ОИЕ

ivana.petkanovska@ceprosard.org.mk
 
3. Ангелика Ѓоргон,
дипл. инженер архитект
Експерт за урбанизам

agjorgon@gmail.com
 
4. Александар Авросиевски,
дипл. градежен инженер
Сектор за заштита на животна средина

aleksandar.avrosievski@ceprosard.org.mk
5. Теа Тевева,
Дипломиран економист, департман маркетинг
Сектор за развој на бизниси и маркетинг

tea.teveva@ceprosard.org.mk
 
6. Ивана Топаловска Јовичиќ,
Магистар по архитектура
Сектор за ЕЕ и ОИЕ

ivana.topalovska@ceprosard.org.mk
 
7. Марина Филипоска,
Магистар за агробизнис и бизнис администрација, PhD кандидат
Надворешен соработник за земјоделство и рурален развој 

marina.filiposka@ceprosard.org.mk
 
8. Марија Мојсовска,
Инженер за заштита на животната средина
Одделение за проценка на влијанието врз животната средина

marija. mojsovska@ceprosard.org.mk

Голема мапа


адреса:
ул. “1550“ бр. 8a Визбегово Скопје

телефон/факс:
+ 389 2 3061 391

e-mail:
info@ceprosard.org.mk

веб адреса:
www.ceprosard.org.mk
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap