EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Учество на Јавна Расправа за Националниот план за енергија и клима до 2030 година и на Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животнатат средина на Националниот план за енергија и клима

На ден 22.07.2021 година, претставници од нашето здружение учествуваа на online јавна расправа за Националниот план за енергија и клима до 2030 година и на Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животнатат средина на Националниот план за енергија и клима до 2030 година организирана од Секторот за енергетика при Министерството за Економија на РСМ.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap