EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Oдржан координативен состанок помеѓу чинителите кои го поддржуваат воспоставувањето на социјални услуги во заедницата и спроведувањето на Националната стратегија за деинституционализација

На 29.06.2021 година (вторник) во просториите на Депандансот на ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во Демир Капија се одржа состанок на групата за координација и соработка помеѓу четири проекти финансирани од ЕУ во Северна Македонија, кои во моментов го поддржуваат воспоставувањето на социјални услуги во заедницата и спроведувањето на Националната стратегија за деинституционализација.

На состанокот, во присуство на претставници од Министарството за труд и социјална политика, Делегацијата на Европската Унија во Северна Македонија и раководството и вработените во Специјалниот завод Демир Капија, се разговараше за постигнувањата во процесот на деинституционализација, релевантните тематски области во процесот и идните можности за меѓупроектна соработка.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap