EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Работна средба во рамки на проектот ТИМОР претставници на партнерските организации во СЗ Демир Капија и теренска посета на стамбените единици за живеење со поддршка во заедницата

Галеријата е во обработка...
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap