EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Учество на Јавна Расправа за Националниот план за енергија и клима до 2030 година и на Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животнатат средина на Националниот план за енергија и клима

Галеријата се вчитува...
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap