EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Учество на јавна расправа за Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 и Извештајот за стратешка оцена на животната средина на Програмата

Тимот на ЗГ ЦеПроСАРД учествуваше на јавна расправа за Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 и Извештајот за стратешка оцена на животната средина на Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година, која се одржа на 01.09.2021 (среда) со почеток во 10 часот.
На расправата, експертската јавност зема активно учество со цел да допринесе за справување со климатските промени и усвојување на стратешки документи во областа. Од особено значење е трасирањето на патот на Република Северна Македонија по патот на зелената економија.
Предметната документација е пристапна на следниот линк:

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap