EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД во петтиот билтен од проектот ЗенХ - „Болници на Балканот со енергија близу нула“

Партнери во проектот:
• Демокрит Универзитетот во Тракија, Одделот за инженерство на животната средина, Ксанти, Грција
• АЛБАФОРЕСТ, Албанија
• Софија енергетски центар ДОО, Бугарија
• Институт Кипар, Кипар

Донатор:
ИНТЕРРЕГ Балкан-Медитеран 2014-2020 Европски фонд за регионален развој

Петтиот билтен од проектот ЗенХ - „Болници на Балканот со енергија близу нула“ можете да го погледнете на линкот:

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap