EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Повик за ангажирање КОНСУЛТАНТ/И ЗА КРЕИРАЊЕ НА СОДРЖИНА ЗА ДИГИТАЛНА КАМПАЊА И КОМУНИКАЦИСКИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВРШЕН НАСТАН

На 18ти октомври 2019 година ЦеПроСАРД започна со имплементација на проектот „Чиста енергија за чист воздух “.

За потребите на овој проект, ЦеПроСАРД бара стручно, одговорно и креативно лице кое можат да одговори на следните задачи:
- техничка поддршка во користење на дигитални платформи за одржување на Завршен настан по проектот
- изработка на фотографии од настан и соработка со компанија која ќе го изработува видео материјалот од настанот
- Анкетирање и комуникација со сите чинители

Апликантите треба да имаат најмалку 1 година работно искуство во областа, високо образование и искуство на работа на донаторски проекти. Предност имаат лица со претходно искуство на проекти спроведувани со поддршка на меѓународни и домашни организации и донатори.

Заинтересираните лица ги замолуваме да испратат CV со финансиска понуда на info@ceprosard.org.mk

За повеќе информации ве молиме обратете се на 02 3061 391 или на: tea.teveva@ceprosard.org.mk

Краен рок за аплицирање: 05.05.2020 година.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap