EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Потпишување на Меморандум за соработка со ЗГ Центар за ресурси во животна средина – РЕЦ, Скопје во рамки на проектот „Чиста енергија за чист воздух”

На 09 март 2020, тимот на ЗГ ЦеПроСАРД, во рамки на проектот “Чиста енергија за чист воздух”, потпиша Меморандум за соработка со ЗГ Центра за ресурси во животна средина – РЕЦ.

Овој меморандум за соработка ја уважува добрата волја и заинтересираноста на двете страни за соработка и професионалната поддршка во имплементирање на активности кои се однесуваат на спроведување на политиките од областа на заштитата на животната средина и одржливиот развој, особено во делот на воведувањето на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија во сите сектори.

Проектот се спроведува со финаниска поддршка на Владата на Р. Северна Македонија преку Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap