EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Обука за менаџери на земјоделски задруги

ЦеПроСАРД во соработка со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство организира обука за менаџери на земјоделски задруги која ќе се одржи од 10.12.2012 до 17.12.2012. На оваа обука учесниците ќе здобијат со знаење со теми како што се претприемништво, избор на бизнис идеа, избор на маркетинг план, раководење со земјоделски задруги, организација и менаџмент, вовед во техники на комуникации и презентација, заедничка набавка преку задругата, правилна употреба на ѓубрива и средства за заштита на растенијата, раководење и планирање со системи за наводнување, како и можности за поддршка на земјоделското производство преку националните програми за поддршка и ИПАРД.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap