ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

потенцијален корисник


преработувачки капацитети  големина на капацитети
преработка на овошје и зеленчук минимум 0,5 ха површина под овошје или зеленчук
преработка на млеко минимум 10 молзни крави или 150 мозни овци или 50 молзни кози
производство и продажба на мед минимум 30 пчелни семејства
преработка на лековити/етерични билки и зачини минимум 0.75ха површини под лековите/ететрични билки и зачини , дефинирани во Прилог 5 на ова упатство
преработка и продажба на печурки минимум 30 м2 за одгледување на печурки


*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap