ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

потенцијален корисник
Сектор Корисници Група на инвестиции Мерна единица Капацитет на корисникот
Мин. Макс.
1031 Производство на вино
    10311 хл. 1.500 55.000
1032 Преработка на овошје и зеленчук:
собирен центар/капацитет за ладење и складирање 10321 тон 500 3.000
сушење 10322 тон 40 500
замрзнување 10322 тон 500 5.000
конзервирање/пастеризација 10322 тон 500 5.000
1033 Преработка на млеко и млечни производи:
  собирен центар /капацитет за ладење и складирање 10331 литри на ден 1.500 30.000
  преработувачки капацитети 10332 литри на ден 5.000 100.000
1034 Производи од месо
Кланични капацитети живина
живина
10341;
10342;10343
грла на ден 10.000
5.500
30.000
30.000
говеда 10342;10343 грла на ден 15 150
свињи 10342;10343 грла на ден 20 300
овци 10343 грла на ден 50 4.000
Преработка на месо преработувачки капацитети 10343 тон 2.000 25.000
*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap