MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
kohezioni shoqeror
ShërbimeProjektePromovim i pasurisë nga vlerat e pa përsëritshme kulturore. Trashëgimia si faktor për zhvillim të qëndrueshëm
  • Promovim i strategjive të reja, koncepteve, metodologjive dhe teknikave për konservim të qëndrueshëm dhe restaurim të trashëgimisë të palëvizshme kulturore
  • Projekte për përdorimin e trashëgimisë të palëvizshme kulturore si faktor të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social, të financuara nëpërmjet të fondeve vendore dhe të huaja
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap