EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Одржана трета обука за Зајакнување на вештини за услуги за поддржано живеење во заедницата во рамки на проектот “Заедно за повеќе можности и поддршка“ - ТИМОР
26.10.2020

Галеријата е во обработка...
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap