EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Зголемување на капацитетите на македонските граѓански организации за животна средина преку обука за набљудување, застапување и учество во процесите поврзани со спроведување на клучните реформи во енергетскиот сектор

Галеријата е во обработка!

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap