EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

ЦеПроСАРД организираше обука за Психологија на потрошувачите и Маркетинг на социјални медиуми како дел од проектот „Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap