EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

ЗГ ЦеПроСАРД со свој претставник учествуваше на работилницата за заштитата на животната средина и одржливиот развој на областа на езерото Преспа организирана од EEAS на 12.09.2019 која се одржа во Општина Ресен


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap