EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Учество на претставник од тимот на ЦеПроСАРД во работилница на Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер, претставување на проектот Design4Circle
27 јуни 2019, во просториите на Стопанска комора на Република Северна Македонија, Скопје

Галеријата е во обработка!

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap