EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

За проектот „Болници на Балканот со енергија близу нула“ – ZenH беа презентирани резултатите од спроведена енергетска контрола во Специјална болница за гинекологија и акушерство “Мајка Тереза“


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap