EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

ЦеПроСАРД со партнерите од RDA-South од Призрен, Република Косово одржа редовен координативен состанок во рамки на проектот “Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри – ФРЕТ СТИК“


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap