EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Одржана консултативна средба со директорот на Центарот за развој на полошкиот плански регион во рамки на проектот “Градење на капацитети за одржлив развој на Локалните Акциски Групи во процесите на интеграција во ЕУ“ - BUILDLAG

Галеријата е во обработка!

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap