EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

ЦеПроСАРД заедно со Центарот за развој на Полошкиот Плансски Регион овозможи да се одржи Основачкото собрание на ЛОКАЛНА АКЦИСКА ГРУПА - ЛАГ ПОЛОГ ЛИДЕР


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap