EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Обука за мониторинг на кафеава мечка (Ursus arctos), рис (Lynx lynx) и волк (Canis lupus) организирана во Битола од ЦеПроСАРД и НП Пелистер, на 05 и 06 Декември 2018.
Битола, 05-06.12.2018

Галеријата е во обработка!

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap