EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Претставниците од ЦеПроСАРД и претставниците од Министерство за здравство заеднички учествуваа на технички семинар „Симулација на енергијата на зградите“ на и по проектот “Згради со енергија близу до нула” ZeN H- Balkan


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap