EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

ПОВИК ДО ГРАЃАНСКИTE ЗДРУЖЕНИЈА ОД ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
КОИ РАБОТАТ ВО ОБЛАСТА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ ВО РУРАЛНИТЕ ОБЛАСТИ
да учествуваат во проценката на нивните капацитети и потреби за обука

Галеријата е во обработка!

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap