EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Истакнат придонесот на нашата организација кон остварување на целите за одржлив развој во првиот годишнен извештај - Voluntary National Review 2020 од Обединетите Нации

Задоволство ни е да го споделиме придонесот на нашата организација споменат во првиот годишнен извештај - Voluntary National Review 2020, објавен во јуни оваа година од страна на Обединетите Нации.

Придонесот кон целите за одржлив развој е издвоен преку имплементираниот проект “Зајакнување на образованието во средните технички училишта во Македонија преку воведување едукативни програми за целите за одржлив развој“ и публикацијата “Прирачник за имплементација на образование за одржлив развој во средните училишта со технички струки“.

Целосниот документ можете да го погледнете на следниот линк: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26388VNR_2020_Macedonia_Report.pdf

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap