EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Зголемување на капацитетите на македонските граѓански организации за животна средина преку обука за набљудување, застапување и учество во процесите поврзани со спроведување на клучните реформи во енергетскиот сектор

Задоволство ни е да ја најавиме онлајн Обуката за мониторинг, лобирање и учество во процесите поврзани со спроведување на клучните реформи во енергетскиот сектор, која ќе се организира наскоро преку платформата ZOOM.
Обуката се организира во рамки на проектот „Посилна граѓанска поддршка за ефикасна апликација на политиките од областа на енергетиката во процесот на пристапување кон ЕУ“

За повеќе информации следете не` редовно на Facebook (https://www.facebook.com/CeProSARD/) и на нашата веб страна www.ceprosard.org.mk.

Проектот го спроведува ЦеПроСАРД со грант доделен од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (SIDA) преку проектот „Нордиска поддршка за прогрес на Северна Македонија“ кој го спроведува УНОПС (United Nations Office for Project Services)

FactSHEET ENERGY MK.pdf

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap