EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЗГ ЦеПроСАРД, дел од локалната работна група на проектот “Да го направиме греењето и ладењето за европските потрошувачи ефикасно, економски прифатливо, чисто и климатски прифатливо” – REPLACE

На 12.05.2020 во организација на ЗГ SDEWES Скопје се одржа првата работна средба на локалната работна група преку платформата за онлајн следење со цел детално да се презентираат целите и активностите на проектот и да се формира локална работна група.

Во работната група покрај организаторот ЗГ SDEWES Скопје, со свои претставници вклучени се граѓанските организации ЗГ ЦеПроСАРД , ЗГ Хабитат и ЗГ ЗЛЕК и претставници од општините Карпош, Ѓорче Петров и Аеродром.

Проектот се спроведува со финансиска поддршка на ЕУ, преку Програмата “Хоризонт 2020”

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap