EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД во поддршка за подобро управување со природните ресурси во националниот парк Пелистер

Во рамки на проектот „Поддршка за подобро управување со природните ресурси во Националниот парк Пелистер“, со цел да обезбеди техничка поддршка за подобро управување со НП „Пелистер“, вклучувајќи мониторинг и одржливо користење на ресурсите, на 07.05.2020, во просториите на Националниот Парк „Пелистер“ во Битола претставници на ЗГ ЦеПроСАРД, ги предадоа подготвените брошури за промоција на Националниот Парк.

Донатор:
United Nations Development Programme (UNDP)

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap