EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД започна со имплементација на нов проект од областа на енергетската ефикасност

Проектот со наслов „Посилна граѓанска поддршка за ефикасна апликација на политиките од областа на енергетиката во процесот на пристапување кон ЕУ“ е поддржан од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (SIDA) преку проектот Нордиска поддршка за прогрес на Северна Македонија кој го спроведува УНОПС (United Nations Office for Project Services).

Целта е да се зајакне активното учество и ангажманот на граѓанскиот сектор во спроведување активности што се од јавен интерес, а кои ќе придонесат во процесот на пристапување на земјата во ЕУ.

Проектот предвидува зајакнување на капацитетите и позицијата на ГО за соработка со сите релевантни чинители поврзани со спроведувањето на енергетските политики во Македонија.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap