EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Претставникот на ЗГ ЦеПроСАРД на увид за локацијата на STIC објектот во Тетово по проектот FRET-STIC

На 12.12.2019 претставникот од ЗГ ЦеПроСАРД, беше на увид на локацијата на која ќе биде поставен новиот објект STIC, во Тетово. Објектот се поставува во рамките на проектот „Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“.

Партнери во проектот се:
- Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој – ЦеПроСАРД како организација лидер;
- Општина Тетово
- Regional Development Agency South, Косово

Донатор:
Европска Унија

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap