EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Продолжува успешната соработка на ЗГ ЦеПроСАРД со компании – примпредавање на изработена енргетска контрола и физибилити студија за потребите на Алуминка

За потребите на Алуминка ДОО Скопје ЗГ ЦеПроСАРД изведе енергетска контрола и изработи физибилити студија на производствениот погон и административните простории.

На 14.11.2019-та во просториите на Алуминка беше извршено примопредавање на изработените документи од ЦеПроСАРД на претставник на Алуминка.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap