EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Покана за учество на тендер за Обезбедување експертиза за бизнис анализа и бизнис процес ре-инженеринг

Ги покануваме сите заинтересирани лица и фирми да учествуваат на тендерот за Обезбедување експертиза за бизнис анализа и бизнис процес ре-инженеринг, кој ЦеПроСАРД го објавува во рамките на проектот „Поттикнување на руралниот и еколошкит туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“.

Имплементацијата на проектот започна на 15 мај 2018 и истиот е со времетраење од 24 месеци. Се реализира со поддршка од Европската Унија преку Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Косово (IPA CBC Programme Kosovo - the Republic of North Macedonia), а го спроведува ЦеПроСАРД од Скопје како водечка организација во партнерство со Општина Тетово и Регионалната агенција за развој Југ (RDA South) од Косово.

На следниот линк можат да се преземат сите потребни документи кои ги содржат инструкциите за потребната документација, начинот и роковите за поднесување на апликациите и за комуникацијата во врска со оваа постапка:

Крајниот рок за поднесување на документите е 17.10.2019 (четврток), најдоцна до 16.00 часот.

Тендерската документација превземете ја од линкот:

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap