EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Обука за мониторинг на крупни месојади за вработените на НП Пелистер

На 19 јули 2019 во хотелот капри во Битола се одржа последната сесија од обуката за мониторинг на крупни месојади, која се реализираше во рамки на проектот „Поддршка за подобро управување со природните ресурси во Националниот парк Пелистер“ кој го имплементира ЦеПроСАРД во соработка со НП Пелистер.

На оваа сесија и претходеше еднодневен работен состанок на 12 јули 2019, како и дводневна теоретска и практична обука за вработените во НП Пелистер, во декември 2018 година.

Овој проект е дел од Програмата за Подобро управување со заштитените подрачја, финансирана од Европската унија, а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap