EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Одржана работилница и презентација на стратегијата на новоформираната акциска група ЛАГ ПОЛОГ - ЛИДЕР

Во Центарот за развој на Полошкиот плански регион во рамки на проектот БИЛДЛАГ на ден 03.05.2019 година се одржа работилница и презентација на стратегијата на новоформираната акциска група ЛАГ ПОЛОГ - ЛИДЕР.

На работилницата експертите го презентираа изработениот документ кој треба да биде водич за работењето на ЛАГ-от, како и Акцискиот План, по кој беше одбрана и предложена активност за реализација во времетраењето на проектот.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap