EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Продолжуваме со мониторингот на крупни месојади во Националниот парк Пелистер

ЦеПроСАРД во соработка со НП Пелистер во проектот „Поддршка за подобро управување со природните ресурси во Националниот парк Пелистер“, врши мониторинг на крупните месојади - мечка, волк и рис во Националниот парк „Пелистер“.

Целта на проектот е подобрување на заштитата, конзервацијата, мониторингот на крупни месојади во НП „Пелистер“.

Проектот е финансиран од Европската Унија, а се спроведува со поддршка на УНДП и МЖСПП.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap