EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД на состанок во рамки на проектот „Болници на Балканот со енергија близу нула“ во хотелот Колосео, во Тирана, Албанија

Во рамки на проектот „Болници на Балканот со енергија близу нула“ во хотелот Колосео, во Тирана, Албанија, ЦеПроСАРД како партнер на проектот, учествува на состанокот организиран од партнерот на проектот АЛБАФОРЕСТ од Тирана.

Покрај ЦеПроСАРД, партнери во проектот се:
• Демокрит Универзитетот во Тракија, Одделот за инженерство на животната средина, Ксанти, Грција
• АЛБАФОРЕСТ, Албанија
• Софија енергетски центар ДОО, Бугарија
• Институт Кипар, Кипар

Донатор:
ИНТЕРРЕГ Балкан-Медитеран 2014-2020 Европски фонд за регионален развој

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap