EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД на Првата заедничка обука на организациите членки на Архус мрежата

Здружението на граѓани ЦеПроСАРД со свој претставник учествува на Првата заедничка обука на организациите членки на Архус мрежата во рамки на проектот „Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија“ во хотел „Уник ресорт“ во Охрид, 12-14.04.2019.

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap