EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД со партнерите RDA-South од проектот „ФРЕТ-СТИК“ во посета на погонот за изработка на конструкцијата на СТИЦ во Ораховац, Косово

Партнерите на проектот “Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри” – ФРЕТ СТИК“, ЗГ ЦеПроСАРД Скопје, и RDA South на 03 април, 2019 (среда), во Ораховац – Косово, го посетија погонот во кој се изработува конструкцијата на објектот во кој ќе биде сместен СТИК-от (Паметен Туристички Информативен Центар).

За време на посетата, партнерите беа информирани за текот и динамиката на активностите при изработување на објектот.

Проектот е финансиран од ЕУ.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap