EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД одржа состанок со компаниите поканети да земат учество на тендерот за изградба на Туристички Информативен Центар по проектот FRET-STIC

На 12.02.2019-та во организација на ЦеПроСАРД, се одржа состанок со компаниите поканети за учество на тендер кој го спроведува ЦеПроСАРД, во рамки на проектот „FRET-STIC“. Тендерот се спроведува за изградба на Туристички Информативен Центар, и на состанокот беше водена конструктивна дискусија за условите, роковите и други поединости. Компаниите поставуваа прашања, а членовите на проектниот тим одговараа. Прашањата и појаснувањата беа за начинот на спроведување на тендерот, потребната документација, рокови и квалитет на изведба на работите.

Проектот е финансиран од Европската Унија.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap