EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Претставници од нашиот проект FRET-STIC учествуваа на третата работилница за добитници на грантови од IPA II програмата за прекугранична соработка со Косово, што се одржа во Приштина

Претставници од ЦеПроСАРД, г-ѓа Анѓелика Ѓоргон и г-н Александар Авросиевски, заедно со претставници на партнерите во проектот „Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“ - г-н Ќазим Пирана и г-ѓа Флорентина Кабаши од RDA South - Косово, учествуваа на тридневна работилница за добитници на грантови од IPA II програмата за прекугранична соработка со Косово, која се одржа од 10-ти до 12-ти декември во Приштина.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap