EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Повик за ангажирање консултант за изготвување на промотивен материјал за НП Пелистер

ЦеПроСАРД, во рамки на проектот „Одржливо управување со НП Пелистер“ кој е дел од Програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја, финансирана од Европската унија, а ја спроведува УНДП

објавува повик за ангажирање
КОНСУЛТАНТ ЗА ПОДГОТОВКА НА СОДРЖИНА НА ПРОМОТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА НП ПЕЛИСТЕР

ЦеПроСАРД бара компетентно лице или организација коe/ја ќе може да одговори на задачите за подготовка на подготовка на материјал за промотивна брошура.

За повеќе информации околу описот на задачи, ги покануваме заинтересираните лица/организации да се обратат во канцеларијата на ЦеПроСАРД на:
02 3061 391 или на ivana.petkanovska@ceprosard.org.mk

Краен рок за аплицирање: 05 ноември 2018 година.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap