EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД развива соработка со Центарот за развој на Скопскиот плански регион

На 22.10.2018 година ЗГ ЦеПроСАРД претставувано од г-ѓа Светлана Петровска започна со воспоставување на договор за соработка со раководителот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, г-ѓа Розета Арсовска.

Овој договор покажува решителност на двете страни за соработка во различни области од интерес, со цел размена на взаемна професионална поддршка при различни активности.

Главната цел е да се воспостави соработка на проекти од заеднички интерес што ќе овозможи подобра ефикасност и резултати.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap