EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Мониторинг посета на CEPROSARD за проектот “Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички центри-FRET STIC“

На 02.10.2018 беше реализирана мониторинг посета во просториите на CEPROSARD за проектот “Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички центри-FRET STIC“. Покрај проектниот тим на ЦеПроСАРД и претставник од општина Тетово на средбата беа присатни претставници од Министерството за локална самоуправа на РМ и Министерство за администрација на локалната самоуправа од Косово.

Проектот е финансиран од Европската Унија од Програмата за прекугранична соработка на ИПА II меѓу Македонија и Косово.
IPA CBC Program Kosovo - Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 - 2020


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap