EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Одржана координативна средба за почеток на подготовка на документацијата за формирање на Локална Акциска Група во Полошкиот регион

Денес (04.09.2018) во просториите на ЦеПроСАРД, Скопје одржавме координативна средба со адвокатот г-дин Дарко Џартовски кој во рамки на проектот Градење на капацитети за одржлив развој на Локалните Акциски Групи - ЛАГ во процесите на интеграција во ЕУ - “BUILDLAG“ ќе биде задолжен за изработка и подготовка на целосната потребна документација за формирање и регистрирање на локална акциска група. На средбата беше потпишан договорот за соработка и беа дискутирани деталте за започнување на оваа активност за регистрирање на локална акциска група во Полошкиот регион.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap