EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Продолжуваат заедничките координативни средби помеѓу лидер организациите на проектот FRET-STIC и Backing Regional Tourism Potentials

Во канцеларијата на ЦеПроСАРД во Скопје, Македонија, на 31.08.2018 се одржа состанок на претставниците на граѓанското здружение Алка и ЦеПроСАРД со цел да се направи координација на активностите кои организациите ги спроведуваат по проектите Fostering Rural and Environmental Tourism through SMART Touristic Information centers FRET-STIC и проектот Backing Regional Tourism Potentials.
Проектите се финансирани од Европската Унија од Програмата за прекугранична соработка на ЕУ ИПА II помеѓу Македонија и Косово.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap