EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Одржан координативен состанок во Гњилане, Косово организиран од страна на заедничкиот технички секретаријат од Програмата за прекугранична соработка на ЕУ ИПА II

На 31.07.2018 во Гњилане, Косово, во просториите на Заедничкиот технички секретаријат од Програмата за прекугранична соработка на ЕУ ИПА II се одржа координативен состанок на кој присуствуваа претставници на ЦеПроСАРД, партнерската организација Regional Development Agency South – Косово по проектот “Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“; како и претставници од организациите Алка и Маримангат.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap