EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Претставници од нашиот проект FRET-STIC учествуваа на втората работилница за добитници на грантови од IPA II програмата за прекугранична соработка со Косово, што се одржа во Скопје

Претставници од ЦеПроСАРД, г-а Анѓелика Ѓоргон и г-а Гордана Пецељ, заедно со претставници на партнерите во проектот „Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“ - г-а Ниал Мемети Саити од општина Тетово и г-н Ќазим Пирана од RDA South - Косово, учествуваа на дводневна работилница за добитници на грантови од IPA II програмата за прекугранична соработка со Косово, која се одржа на 26 и 27 jуни во ЕУ Инфо Центарот во Скопје.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap