EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Петти циклус на обуки за усовршување на енергетски контролори со почеток од 08.11.2017 во просториите на ЦеПроСАРД

Тимот на ЦеПроСАРД продолжува со обуки за усовршување на енергетски контролори. Петтиот циклус на обуки тимот на ЦеПроСАРД го организираше започнувајќи на 08.11.2017 година. Со најновите информации од различните аспекти на проблематиката, учесниците на обуката беа запознаени од предавачи со врвни познавања во широкиот спектар на енергетска ефикасност. По успешно завршената обука, и надградување на знаењето и вештините, на посетителите на обуката од страна на ЦеПроСАРД ќе им бидат врачени потврди со кои ќе го продолжат важењето на лиценците за дејноста енергетски контролор.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap